Utklippstavle (0)

 
 

Referanser

 
 
 

Leonberger Drogeri

Salgslokaler på 930 m² fikk nytt PVC belegg på 3 dager

  • Bygningstype:
  • Merke: Uzin
  • Land: Norwegen

Byggtype: Forretningsbygg   
Type oppdrag: Gulvombygging
Valgte produkter: PE 280 – NC 110 - KE 2000 S
Brand: UZIN
Land: Tyskland

Det største tyske drogerifirma «dm» (Drogerimarkett) utvider stadig sitt filialnett.
Da  salgslokalet i Leonberger, tett ved Stuttgart, ble bygger var utfordringen å legge 930m² PVC-belegg hurtig og enkelt.

Hovedutfordringen var at det eksisterende gulvet var en ujevn støpeasfalt som måtte avrettes først og at prosjektet måtte utføres på 3 døgn, noe som ville kreve en hurtig men allikevel sikker løsning.

De emisjonsfattige produktene fra UZIN førte – sammen med det fremragende samarbeidet med de utførende håndverere- til følgende……
Etter en grundig rensing av støpeasfalten ble arealet grunnet med hurtigtørkende primer type  UZIN PE 280 som fungerer som heftbro mot sparkelmassen. Som sparkelmasse ble valgt UZIN NC 110. Dette er en gipsbasert flytsparkel med meget gode  flytegenskaper og som i den påkrevde lagtykkelsen mellom 3 og 8 mm fungerer utmerket og er uten spenninger noe som er viktig på et underlag av støpeasfalt. Det 2,5 mm tykke PVC belegget ble limt med UZIN KE 2000 S. En av limets fordeler er at belegget kan legges tidlig slik at limrillene lettere planes ut og limet får tilnærmet full dekning. Dette gir bant annet en sikrere heft til underlaget og mindre muligheter for gjennomsyn av limrillene i belegget. .
Alle de anvendte produktene er svært miljøvennlige, har meget liten emisjon og bidrar derfor til et bedre arbeidsmiljø for belegginstallatørene og senere for alle brukerne av lokalene.
Daglig leder i firmaet som utførte prosjektet, Kommerau GMBH, Friedmann Kammerau uttalte: «Vi måtte utføre gulvarbeidene i det nye «dm» markedet i Leonberg sikkert og på rekordtid. Takket være de hurtige og sikre systemene fra UZIN var dette ikke noe problem»