Hva betyr merkene og tegnene på UZIN produktene?

Som produsent må UZIN oppfylle mange strenge og forskjellige krav til sine produkter over hele verden. På emballasjen, på våre datablader og hjemmesider er det vist merker og tegn som kanskje ikke alle kjenner til betydningen av.
Godkjenningsmerkene gir deg trygghet når du velger UZIN.

UZIN - Kvalitet

open all close all

EMICODE EC1

Klassifisering for produkter til bruk inne

Emicode er et registrert og beskyttet merke for et klassifikasjonssystem for byggevarer til inne bruk. Dette systemet kan kategorisere lim og andre produkter ut fra deres emisjoner.

EC1: Meget lav emisjon

 

 

 

EMICODE R EC1

EMICODE R EC1

Bokstaven “R” (som står for regulert) ble tatt i bruk for material som har en meget lav emisjon men hvor det kreves at det tas sikkerhetsforanstaltninger når det arbeides med dem. Selv om disse produktene krever visse sikkerhetstiltak ved bruk, kan de allikevel klassifiseres i henhold til EMICODE® når det gjelder emisjon. Derfor er sementholdige produkter som krever vernehansker og vernebriller for å beskytte huden og øynene under bruk, merket med “R”

Det samme gjelder for reaksjonsherdende produkter som skal merkes med faresymboler samt andre produkter som er underlagt spesielle sikkerhetsbestemmelser. 

“R” står som nevnt for ”regulert” og i slike tilfeller vil EMICODE®  merket ha en grå R i bakgrunnen.

EMICODE EC1 Plus

Sunnere miljø

Lovpålagte registere som REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) og COSHH ( Control of Substances Hazardous to Health) har som mål å forbedre produktsikkerheten og skape et sunt arbeidsmiljø. LEED og BREEAM sertifisering gjør det også viktigere for utbyggere og håndverkere å velge bærekraftige produkter. Mange av UZIN`s sparkelmasser har oppnådd EC1 R Plus® klassifisering på grunn av sin meget lave emisjon og gir derved et meget stort  økologiske framskritt for gulvarbeider.

EC1 Plus: meget lav emisjon  +

EC1 Plus ble introdusert i 2010. Denne premiumklassen beskriver grensene for hva som er teknisk mulig og setter de strengeste grenseverdier. 

Blue Angel

Der Blaue Engel eller The Blue Angel

Dette merket betyr at produktet er testet for emisjoner i henhold til krav fra det tyske Miljødirektorat og bruker en testprosedyre- modell som betegnes AgBB. Disse testene utføres på samme måte som for GEV men har litt andre tidspunkter for målingene. Hensikten er den samme som for GEV- å sikre et mest mulig miljøsikkert produkt både for håndverkeren og brukeren av det ferdige arealet.   

 

 

LEED

Helse for mennesker og miljø

LEED Definasjon:
"Leadership in Energy and Environmental Design". Dette er et poeng system som måler hvor miljøvennlig design, kontruksjon og bruk av bygg, leiligheter og nærområder blir.         

LEED ble utviklet av U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) for å hjelpe og veiled byggeindustrien og skaffe til veie standarder for bærekraftighet for en rekke forskjellige byggeprosjekter.

LEED sertifisering gir en uavhengig tredjeparts verifisering på at bygget er designet og kostruert for å oppnå de beste egenskaper på sentrale områder for mennesker og miljø; så som effektivt vannforbruk, energi, miljø, materialer, resurser og  kvalitet på innemiljø.

Ökoline

Ökoline

Ökoline, har siden tidlig på 90 tallet stått for produkter med lav emisjon og helsevennlighet. Dette er fremdeles tilfellet.

Skip/Offshore

Rormerket

The Wheelmark
er et merke som viser at produktet tilfredsstiller kravene i henhold til Cuncil of the European Community Direktive 96/98/EC for bruk på skip. For å oppnå dette merket må produktet gjennom en definert branntest.  
 
I tillegg til dette må produksjonen kontrolleres av et godkjent forsknings-/testsenter i henhold til Modul D i denne forordningen. Det er IMO (International Maritime Organisation) som står bak dette merket.

 

 

 

CE merke

Høy kvalitet

Våre premium kvalitets avrettingsmasser med eksepsjonelle flytegenskaper og helt riktige sugeevne får en fremragende overflate.

Alle UZIN avrettingsmasser er CE merket for å garantere at hver sekk har den spesifiserte trykkstyrke og bøyestrekkfasthet. Det er Ytelseserklæringer på alle disse produktene.

 

 

Ü-tegnet

Merket som viser overensstemmelse

Dette merket viser at produktet oppfyller de relevante tekniske kravene til de tyske byggemyndigheter.
 
Dette merket kan gis til byggprodukter og byggemetoder som oppfyller kravene som er gitt av de tyske byggemyndigheter. Myndighetenes godkjenning viser at produktet og metoden er egnet for tiltenkt bruk. Det tyske institutt for byggteknologi (DIBt) er lisensgivende myndighet for disse produkter.

Level Plus Effect

Hva er Level Plus Effect?

 

LEVEL PLUS EFFECT: er en ny flytteknologi for sparkelmasser kombinert med en nyutviklet kombinasjon av herdestoffer.

  • Ekstrem slett overflate
  • Fremragende flytegenskaper
  • Helt riktig sugeevne
  • Reduserer limforbruket
  • Helt ensartet overflate
  • Merkbart reduserte prepareringskostnader
Grønt punkt

Grønt punkt

Dette viser at produsenten betaler en avgift for resirkulering av tom emballasje.