Utklippstavle (0)

 
 
 

Presse / Nyheter

 
 
 

Larvik, 22.12.2017 - Ny vekststrategi - Navneendring

Pressemelding

Fra 1. januar 2018 vil Uzin Utz Group Norge AS endre navn til Uzin Utz Norge AS. Dette gjøres som et ledd i den internasjonale utrullingen av vekststrategien til morselskapet i Ulm, Tyskland. Navneendringen vil også bli fulgt av en global omorganisering av selskapets visuelle bilde.

"I de senere årene har vi kontinuerlig utvidet vår markedsandel og salgsinntekter innenfor våre gulvsystemer - både nasjonalt og internasjonalt. Vi føler at det fortsatt er mer potensiale, noe som delvis kan oppnås ved å tilpasse vår bedriftsstruktur til fremtidens behov. Navneendringen er derfor en viktig fase i å skape et solid grunnlag for videre vekst innenfor et enhetlig organisasjons image. I tillegg gjenspeiler det nye firmanavnet den nære forbindelsen og posisjonen til Uzin Utz Norge som et datterselskap av Uzin Utz-konsernet, som er aktiv over hele verden",  sier Philipp Utz, medlem av hovedstyret. Selskapet, med hovedkontor i Ulm, Tyskland, produserer byggkjemiske produktsystemer for legging av gulvbelegg av alle typer, inkludert produkter til overflatebehandling samt maskiner for leggning av gulvbelegg.Dette tiltaket representerer en ytterligere milepæl i selskapets globalt fokuserte strategi og vil ytterligere styrke konkurranseevnen i Tyskland og utlandet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lars Albrecht Jensen, Direktør Skandinavia

Email: lars.albrecht@uzin-utz.com

Uzin Utz Norge AS

Postboks 2221 Stubberød | 3255 Larvik | Telefon +47 35 50 64 00 | E-Mail uzin.no@uzin-utz.com | Internett www.uzin.no

Produktene distribueres i hele Europa, Nord-Amerika og Asia. Uzin Utz Group er nå aktiv i 49 land over hele verden.

 

 

The Uzin Utz group, Ulm, with more than 1,100 employees and a company turnover of 272.9 million euros (2016) is a leader in the development and manufacture of products and machines for laying flooring. Construction chemical product systems for laying flooring of all types, through to surface treatments, and machines for laying floors are almost all developed and manufactured by the companies of the concern and sold worldwide under the internationally successful brands Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, codex and RZ. As system partners to builders, planners, architects and property owners, Uzin Utz has been providing professional support to end-customers and processors in all sectors of the flooring industry for 100 years.